Till innehåll på sidan

Lagerhantering av handsprit och ytdesinfektionsmedel

Lagerhantering av handsprit och ytdesinfektionsmedel

Detaljer

Lagerhantering av handsprit och ytdesinfektionsmedel
Publikationsnummer
MSB1672
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
5 s.
Pris
0 kronor
Informationsmaterial som vänder sig i första hand till tjänstemän inom kommuner och regioner med ansvar för lagerhållning av brandfarliga insatsvaror för vårdoch omsorgsändamål, verksamheter inom vård och omsorg som hanterar produkterna och till den lokala räddningstjänsten, som vanligtvis har rollen som tillstånds- och tillsynsmyndighet under lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 december 2020

Till toppen av sidan