Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel

Parallellt med att MSB investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar vi även med nästa generations kommunikationssystem. Uppdragen är inriktade på ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet.

Regeringsuppdrag om nästa generations kommunikationslösning

MSB har 2020 och 2021 fått tre regeringsuppdrag som handlar om nästa generations kommunikationslösning:

  • Tjänster för mobil datakommunikation (till MSB juni 2020, delredovisades augusti 2022).
  • Rakel G2 utredningsuppdrag (redovisades februari 2021).
  • Uppdrag till MSB och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2 (till MSB oktober 2021, delredovisades mars 2022, slutredovisades 1 februari 2023).

Tjänster för mobil datakommunikation

Regeringsuppdraget är inriktat på att anskaffa och erbjuda tjänster för mobil datakommunikation till samma aktörer som är behöriga att ansluta till Rakel. Den lösning som ska utvecklas blir i första skedet ett komplement till nuvarande Rakel.

Tjänster för mobil datakommunikation

Rakel G2 utredningsuppdrag

Rakel G2 utredningsuppdrag redovisades i februari 2021. I svaret till regeringen har MSB analyserat och lämnat förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Inom ramen för uppdraget ger MSB också förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

Planeringsuppdrag – vidare utveckling och etablering av Rakel G2

MSB och Trafikverket har planerat vidare utveckling och etablering av Rakel G2 i syfte att kunna tillhandahålla nästa generations säkra, robusta och tillgängliga kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar, samt för att kunna ersätta det befintliga Rakelsystemet.

Uppdraget delredovisades till regeringen den 1 mars 2022 och slutredovisades den 1 februari 2023.

Rakel G2 utredningsuppdrag och planeringsuppdrag

Vad händer med nuvarande Rakel?

MSB fortsätter att utveckla och investera i Rakel. Systemet kommer att användas så länge som regeringen inte fattar något annat beslut.

Film om behovet av en ny kommunikationslösning

Se en film som kort beskriver behovet av en ny kommunikationslösning för de aktörer som idag använder Rakelsystemet.

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan