Till innehåll på sidan

Säkra kommunikationer

För att hantera händelser i både vardag och i kris krävs det att er organisation har fungerande tekniska stödsystem och metoder. Behöriga aktörer kan ansluta till och använda de system som MSB ansvarar för.

Möjlighet till samverkan och ledning måste alltid finnas, även under störda förhållanden, där till exempel system för elförsörjning och elektroniska kommunikationer är starkt negativt påverkade. Detta kräver robusta kommunikationsverktyg som fungerar utan avbrott.

Informationen måste även hanteras på rätt sätt beaktande av sekretess. Med hjälp av säkra kryptografiska funktioner kan ni skydda er information.

Säkra kommunikationer från MSB

MSB tillhandahåller och ansvarar för Rakel, WIS och SGSI. Vi arbetar även med regeringsuppdrag för att ta fram ett nytt och utvecklat samhällsviktigt kommunikationssystem för framtiden.

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

WIS

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild. WIS är en internetbaserad tjänst.

SGSI

SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan behöriga användare i Sverige och i Europa. SGSI-nätet är utformat för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.

Säkra kryptografiska funktioner

MSB inriktar och samordnar civila myndigheters signalskyddsverksamhet och arbete med säkra kryptografiska funktioner. Detta innebär att MSB beslutar om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter som kan tilldelas signalskyddssystem och säkra kryptografiska funktioner för möjlighet till säkrare samverkan.

Planera för alla situationer

Det är viktigt att i förväg planera vilka verktyg som ni ska använda internt och vid aktörsgemensam samverkan så att kommunikationen fungerar även när en händelse inträffar. Det är också viktigt att ha en plan för redundans om något av verktygen av någon anledning inte kan användas.

Senast granskad: 14 september 2023

Till toppen av sidan