Till innehåll på sidan

Säkra kommunikationer

I det dagliga arbetet och för händelser i både vardag och i kris krävs det att er organisation har fungerande tekniska stödsystem och metoder.

Er möjlighet till samverkan och ledning måste även finnas under störda förhållanden, där till exempel system för elförsörjning och elektroniska kommunikationer är starkt negativt påverkade. Detta ställer krav på att de kommunikationsverktyg ni tänker använda är robusta och fungerar utan avbrott, även i en störd miljö.

Informationen måste också hanteras på rätt sätt beaktande av sekretess. Med hjälp av säkra kryptografiska funktioner kan ni skydda er information.

Det är viktigt att ni i förväg tar ställning till vilka verktyg som ska användas internt och vid aktörsgemensam samverkan så att kommunikationen fungerar även när en händelse inträffar. Det är också viktigt att ha en plan för redundans om något av verktygen av någon anledning inte kan användas.

Senast granskad: 3 juni 2022

Till toppen av sidan