Till innehåll på sidan

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : Handbok

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : Handbok

Detaljer

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : Handbok
Publikationsnummer
MSB1794
ISBN-nummer
978-91-7927-205-0
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
404 s.
Pris
0 kronor
Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) är ett normerande dokument som ska bidra till utveckling av svensk kommunal räddningstjänsts förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. Innehållet i ELS spänner över ett stort antal komponenter med varierande omfattning. Det finns flera komponenter som är tydligt teoretiskt orienterade och det finns komponenter som är närmare praktisk tillämpning. Tillsammans utgör de en helhet som är anpassad till olika utvecklingsbehov. Ambitionen med ELS har varit att sammanställa och binda samman tidigare litteratur om räddningsledning, att vidareutveckla tidigare publicerat material där ny kunskap tillkommit och att utveckla nytt material där vi sett behov av detta.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan