Till innehåll på sidan

Grön räddningstjänst : ett nätverk för bättre miljöskydd

Grön räddningstjänst : ett nätverk för bättre miljöskydd

Detaljer

Grön räddningstjänst : ett nätverk för bättre miljöskydd
Publikationsnummer
MSB0189
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
4 s.
Pris
0 kronor
Grön räddningstjänst är ett nätverk som verkar för att alla
aktörer förebygger och begränsar konsekvenserna för miljön vid en olycka. Det
arbetar också för att utveckla räddningstjänstens miljökunskaper genom översyn
av utbildning, teknik och metoder. Nätverket bildades 1998 och baseras i stort
på rapporten ”Den gröna räddningstjänsten”, som publicerades året därefter
(P21-288/99). Nätverket består bland annat av representanter från räddningstjänst,
polis och miljöförvaltningar runtom i Sverige samt personal från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) som arbetar tillsammans i olika former.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan