Till innehåll på sidan

Marknadskontroll av CE-märkning och annan obligatorisk märkning

En viktig del i marknadskontrollen är kontroll av CE-märkning och annan obligatorisk märkning.

För vissa produkter finns det EU-gemensamma eller andra internationella produktregler. Det gäller till exempel vissa produkter där man gemensamt sett en fara som behöver regleras eller produkter som ska skydda mot en risk. Exempel på det förra är fyrverkerier, gasapparater, maskiner, elektriska produkter och leksaker. Ett exempel på det senare är personlig skyddsutrustning. Alla dessa måste vara CE-märkta. Ett annat exempel på produkttyper som är internationellt reglerade är vissa gasflaskor och aerosolbehållare. Gasflaskor som kan innehålla brandfarlig gas (klass 2) ska istället vanligtvis vara märkta med π (pi) och aerosolbehållare ska alltid vara märkta med 3 (omvänt epsilon). Dessutom kan annan märkning också vara obligatorisk för produkterna.

Genom CE-, π- eller 3-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla ställda krav. Utan märkning får därför de produkter som ska vara märkta inte säljas eller användas.

Märkningen signalerar således att tillverkaren har bedömt att produkterna uppfyller ställda krav och därmed är säkra. Märkningen spelar också en viktig roll för frihandeln eftersom produkter som uppfyller kraven och är märkta får cirkulera fritt på EU:s inre marknad.

Om obligatorisk märkning som CE, π (pi), 3 (omvänt epsilon) på Marknadskontrolls webbplats

Senast granskad: 18 juni 2019

Till toppen av sidan