Till innehåll på sidan

Frivilligt stöd om krisen eller kriget kommer

Det stöd som frivilligorganisationer och trossamfund ger om vi drabbas av en kris eller utsätts för en attack kan vara avgörande. Genom att engagera dig i en organisation innan något allvarligt har inträffat kan du göra viktiga insatser när samhället behöver det som mest.

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Du har hamnat på på den här sidan eftersom webbplatsen säkerhetspolitik.se har lagts ned.

Mer information om nedläggningen och förslag på andra webbplatser

Vi som bor i Sverige lever i ett tryggt land, jämfört med många andra. Men det finns hot mot vår säkerhet även här. För att inte ta vår säkerhet och trygghet för givna krävs det att vi alla bidrar genom att ha egen beredskap för sådant som kan påverka oss, t ex en naturkatastrof, pandemi eller en attack. Du kan också ta ansvar och bidra till ett säkrare samhälle genom att t ex engagera dig i en organisation eller ett nätverk och tillsammans med andra bli bättre förberedd för nästa kris.

Frivilliga försvarsorganisationer

De så kallade frivilliga försvarsorganisationerna är en grupp föreningar med särskilda uppgifter vid kriser och höjd beredskap. Organisationerna samlar medlemmar över hela landet. I en frivillig försvarsorganisation kan du få utbildning och kunskap för att hjälpa myndigheter och kommuner när de behöver förstärkning vid kris eller krig.

Många kommuner samarbetar också med olika frivilliga försvarsorganisationer inom det som kallas för Frivilliga resursgruppen, FRG. Syftet med FRG är att kommunen vid allvarliga händelser ska ha tillgång till extra personalresurser som fått särskild utbildning för en allvarlig samhällsstörning.

I utbildningen som alla medlemmar i FRG får ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt kriskommunikation.

Trossamfunden stöttar

Trossamfund och deras församlingar har en viktig roll vid allvarliga händelser och kriser, särskilt i ett mångkulturellt samhälle med många olika trosinriktningar Gudstjänster, ritualer och ceremonier kan ofta vara viktiga när drabbade och anhöriga ska bearbeta sina upplevelser.

Samfundens lokaler kan också fungera som lämpliga samlingsplatser där drabbade kan få mat och värme. Det kan även vara ett bra tillfälle att förmedla korrekt information om en händelse och på det språk som passar.

Senast granskad: 19 november 2021

Till toppen av sidan