Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019
Publikationsnummer
MSB1351
ISBN-nummer
978-91-7383-918-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
51 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. Majoriteten av åtgärderna i årets redovisning av handlingsplanen är planerade att genomföras eller påbörjas under 2019. Handlingsplanen kommer därefter att uppdateras årligen. Åtgärderna i handlingsplanen ligger inom ramen för de ansvarsområden och uppdrag som myndigheterna har. Planen ska dock inte ses som en komplett redovisning av alla de åtgärder som de olika myndigheterna avser att genomföra inom sina respektive verksamheter på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Beställ publikationen

MSB behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens webbplats. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen. Genom att beställa godkänner du att MSB hanterar de personuppgifter du lämnat i beställningen.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 4 juni 2020

Till toppen av sidan