Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : 1 mars 2019
Publikationsnummer
MSB1351
ISBN-nummer
978-91-7383-918-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
51 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. Majoriteten av åtgärderna i årets redovisning av handlingsplanen är planerade att genomföras eller påbörjas under 2019. Handlingsplanen kommer därefter att uppdateras årligen. Åtgärderna i handlingsplanen ligger inom ramen för de ansvarsområden och uppdrag som myndigheterna har. Planen ska dock inte ses som en komplett redovisning av alla de åtgärder som de olika myndigheterna avser att genomföra inom sina respektive verksamheter på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Senast granskad: 4 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan