Till innehåll på sidan

Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study

Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study

Detaljer

Smoke alarm efficiency : waking sleeping occupants, study
Publikationsnummer
MSB1332
ISBN-nummer
978-91-7383-905-1
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
Brandvarnaren har en ytterst viktig roll i en bostads brandskydd, då den ska väcka sovande personer i händelse av en brand. Brandvarnaren har två uppgifter, dels att detektera att en brand uppstått, dels att avge en signal som varnar personerna i bostaden. Studien har genomförts som en litteraturstudie och syftar till att beskriva kunskapsläget avseende vilken ljudstyrka som krävs för att med viss säkerhet väcka en människa samt vilken dämpning vanligt förekommande innerväggar och -dörrar orsakar. Utifrån befintlig kunskap presenterar studien förslag på hur brandvarnarens signal kan förbättras och hur rekommendationer kring dess placering i bostäder kan utvecklas.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan