Till innehåll på sidan

Övningskonceptet Giron 2022 : för att öka takten i beredskapsutvecklingen! Slutrapport

Övningskonceptet Giron 2022 : för att öka takten i beredskapsutvecklingen! Slutrapport

Detaljer

Övningskonceptet Giron 2022 : för att öka takten i beredskapsutvecklingen! Slutrapport
Publikationsnummer
MSB2149
ISBN-nummer
978-91-7927-346-0
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
9 s.
Pris
0 kronor
Övningskonceptet som utvecklades för Giron 2022 är ett komplement till befintligt övningsstöd som MSB tillhandahåller. Utgångspunkten för Giron var den regionala- hot och riskbilden samt de lärdomar som kriget i Ukraina visat på för den lokala och regionala nivån. Konceptets huvudsakliga syfte är att utgöra en plattform och en mötesplats för gemensamt lärande och utveckling mellan aktörer och olika ledningsnivåer. Det skedde både vertikalt utifrån lokalt, regionalt och centralt perspektiv men också horisontellt för att bygga hängrännor och generera en helhetsförståelse mellan aktörerna. Särskilt fokus lades vid att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation. Konceptet kan ses som ett verktyg med ett helhetsgrepp om lärande och utveckling för alla nivåer i den nya beredskapsstrukturen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 28 december 2022

Till toppen av sidan