Till innehåll på sidan

Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning

Detaljer

Säkerhet i offentlig miljö : skydd mot antagonistiska hot och terrorism, vägledning
Publikationsnummer
MSB1448
ISBN-nummer
978-91-7383-973-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
71 s. : ill.
Pris
0 kronor
Ett modernt, demokratiskt och öppet samhälle är sårbart för terrorism. Även om risken för varje enskild människa att råka ut för ett attentat är mycket låg behöver olika verksamheter, branscher och aktörer som verkar på platser där allmänheten vistas ta höjd för hotet i sitt säkerhetsarbete. Sveriges terrorbekämpning är beroende av att även andra aktörer än myndigheter arbetar för att öka skyddet mot terrorism. I den svenska strategin mot terrorism delas terrorbekämpningen in i tre områden: förebygga, förhindra och försvåra. Utöver det ska samhället även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat. Det förebyggande arbetet syftar till att motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat. Det förhindrande arbetet syftar till att motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat. Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet. Denna vägledning har tagits fram för det försvårande arbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor vistas. Vägledningen har tagits fram av Myndighetens för samhällsskydd och beredskap samt Polismyndigheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 oktober 2019

Till toppen av sidan