Till innehåll på sidan

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods

Detaljer

Utbildningsprogram för förare av fordon som transporterar farligt gods
Publikationsnummer
MSB1435
ISBN-nummer
978-91-7383-965-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
24 s. : tab.
Pris
0 kronor
Detta utbildningsprogram omfattar sådana förarkurser som finns föreskrivna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). Utbildningsprogrammet utgör också underlag för det godkännande som krävs enligt delavsnitt 8.2.2.6 i ADR-S, för att få bedriva förarutbildning. Ytterligare krav på utbildning av förare finns även i del 20 i ADR-S.

Senast granskad: 6 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan