Till innehåll på sidan

Utveckling av metoder för att bedöma effekter av räddningsinsatser vid skogsbrand och översvämning

Utveckling av metoder för att bedöma effekter av räddningsinsatser vid skogsbrand och översvämning

Detaljer

Utveckling av metoder för att bedöma effekter av räddningsinsatser vid skogsbrand och översvämning
Publikationsnummer
MSB2033
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Mot en effektbaserad praktik för förmågebedömningar: Förmågan till räddningsinsats vid skogsbrand och översvämning Ansvarig forskare: Hanna Lindbom, Lunds universitet Att stärka räddningstjänstens förmåga att hantera oönskade händelser är viktigt för att begränsa konsekvenserna av naturolyckor. I dagsläget saknas dock metoder för att ändamålsenligt bedöma räddningstjänstens förmåga och nyttan med olika investeringar och utveckling av nya tekniska lösningar. Projektets målsättning är därför att utveckla metoder för förmågebedömning med fokus på skogsbrand och översvämning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 8 september 2022

Till toppen av sidan