Till innehåll på sidan

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering

Detaljer

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Publikationsnummer
MSB1053
ISBN-nummer
978-91-7383-704-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
90 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den här vägledningen beskriver hur storskalig kemikaliehantering och dess risker kan hanteras vid etablering av de storskaliga kemikaliehanterade verksamheterna och exploatering i nära anslutning till dessa. Vägledningens syfte är i första hand att vägleda i beslut enligt PBL. Vägledningen utgår i huvudsak från gällande lagstiftning. För att få en uppdaterad vägledning av själva planprocessen hänvisas i stället till Boverkets PBL Kunskapsbanken.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan