Till innehåll på sidan

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering

Detaljer

Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Publikationsnummer
MSB1053
ISBN-nummer
978-91-7383-704-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
90 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den här vägledningen beskriver hur storskalig kemikaliehantering och dess risker kan hanteras vid etablering av de storskaliga kemikaliehanterade verksamheterna och exploatering i nära anslutning till dessa. Vägledningens syfte är i första hand att vägleda i beslut enligt PBL. Vägledningen utgår i huvudsak från gällande lagstiftning. För att få en uppdaterad vägledning av själva planprocessen hänvisas i stället till Boverkets PBL Kunskapsbanken.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan