Till innehåll på sidan

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017

Detaljer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2017
Publikationsnummer
MSB1032
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
I MSB:s forskningsstrategi, Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar, beskrivs MSB:s roll som forskningsfinansiär. Där beskrivs också det fält inom vilket MSB vill stimulera till kunskapsutveckling samt hur myndigheten arbetar med forskningsfrågor. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. Forskningsplanen syftar till att för forskarsamhället översiktligt beskriva MSB:s forskningssatsningar under de närmaste åren samt utgöra ett underlag för MSB:s verksamhetsplanering. De satsningar som gäller år 2016 och 2017 är fastställda. Från år 2018 och framåt är satsningarna mer preliminära. Denna forskningsplan finns publicerad på www.msb.se/forskning. Där finns också MSB:s forskningsstrategi och information om pågående och kommande forskningsutlysningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan