Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2015

Insatsverksamheten 2015

Detaljer

Insatsverksamheten 2015
Publikationsnummer
MSB966
ISBN-nummer
978-91-7383-639-5
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
56 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2015 genomfört 226 insatser, varav 172 internationella biståndsinsatser och 54 insatser nationellt. Detta innebär att antalet insatser internationellt ligger kvar på samma höga nivå som 2014 (176 insatser 2014) men att antalet insatser nationellt ökat betydligt (36 insatser 2014). Ökningen nationellt är i sin helhet hänförlig till insatser med anledning av det stora antal flyktingar som sökte sig till Sverige hösten 2015. Totalt sett har MSB aldrig tidigare haft ett så stort antal samtidigt pågående insatser under ett enskilt år som under 2015. Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2015 till 208,3 mnkr, vilket kan jämföras med 218,6 mnkr under 2014.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan