Till innehåll på sidan

Is IT safe? En studie av den publika diskursen av informationssäkerhet i Sverige : Populärvetenskaplig sammanfattning av ett postdok-projekt

Is IT safe? En studie av den publika diskursen av informationssäkerhet i Sverige : Populärvetenskaplig sammanfattning av ett postdok-projekt

Detaljer

Is IT safe? En studie av den publika diskursen av informationssäkerhet i Sverige : Populärvetenskaplig sammanfattning av ett postdok-projekt
Publikationsnummer
MSB1802
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Den offentliga bilden av cybersäkerhetsproblem i exempelvis nyhetsmedia och riksdagen bidrar sannolikt till att forma allmänhetens och beslutfattares uppfattningar och attityder på området. Kunskap om hur cybersäkerhet framställs i tidningar och riksdagsdokument ger därför möjligheter för aktörer, såväl offentliga som privata, att förbättra sina analyser och det stöd och den samordningen av cybersäkerhetsfrågor i samhället de kan erbjuda. För att bättre förstå vilka cybersäkerhetsrisker som uppmärksammas i det svenska samhället så har forskningsprojektet undersökt tidningar och riksdagsdokument.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 augusti 2021

Till toppen av sidan