Till innehåll på sidan

Vattenbrist och torka : faktablad med information till fastighetsägare

Vattenbrist och torka : faktablad med information till fastighetsägare

Detaljer

Vattenbrist och torka : faktablad med information till fastighetsägare
Publikationsnummer
MSB2135
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Låga grundvattennivåer och sjunkande vattennivåer i sjöar och vattendrag kan på vissa ställen leda till att brunnar sinar, och det blir brist på vatten för hushållsbruk och för bevattning. I kustnära och lågt liggande områden kan det även råda risk för saltvatteninträngning på grund av överutnyttjande av tillgängliga sötvattenresurser. Vattenbrist kan också inträffa även om grundvattennivåerna inte är ovanligt låga eller att det är brist på vatten. Torka kan bland annat få konsekvenser för djurhållningen, jord och skogsbruk vilket i sin tur medför produktionsbortfall och ekonomiska effekter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 27 december 2022

Till toppen av sidan