Till innehåll på sidan

Metodik för lägesbilder och informationsdelning : studie

Metodik för lägesbilder och informationsdelning : studie

Detaljer

Metodik för lägesbilder och informationsdelning : studie
Publikationsnummer
MSB1104–maj2017
ISBN-nummer
978-91-7383-750-7
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Rapporten redovisar en förstudie kring behov av metodik för lägesbilder och informationsdelning. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer, workshop och analys av utvärderingar. Förstudien visar på ett behov av att ytterligare arbete bör ske för att ta fram metoder för hur man arbetar med lägesbilder och informationsdelning mer operativt. Även behov av att ytterligare konceptualisera begreppet lägesbild är identifierat.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan