Till innehåll på sidan

Filmer om säkerhet i offentlig miljö

Syftet med arbetet Säkerhet i offentlig miljö är att öka kunskapen om terrorberedskap i största allmänhet, och att man som enskild person ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Även om sannolikheten att drabbas av ett terrorattentat är liten för en enskild person, är det något som skulle ha stor inverkan på samhället om det inträffar. Vi vill inte väcka onödig oro, men det är samtidigt viktigt att sprida kunskap till allmänheten om hur man ska agera vi en händelse.

MSB och Polismyndigheten har därför tagit fram en serie filmer som på olika sätt berör terrorberedskap. Målet är att kunskapsnivån ska höjas så att enskilda personer ska kunna fatta väl avvägda beslut under ett eventuellt terrorattentat.

Budskapet i filmen som huvudsakligen riktar sig till allmänheten är Fly – sök skydd – larma. Det är viktigt att man i första hand lämnar platsen för att undkomma hotet och sätta sig själv i säkerhet.

Filmen Stoppa blödningen visar hur man kan hjälpa andra efter ett attentat. Ett terrorattentat kan lämna både döda och skadade. Hugg-, stick- och skjutvapen kan liksom andra attentatsmetoder lämna blödande skador.

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan