Till innehåll på sidan

Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Detaljer

Landstingsuppföljning 2010 : enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Publikationsnummer
MSB272
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
14 s.
Pris
0 kronor
I lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap (LEH)1 specificeras ett antal uppgifter som landstingen ska
utföra. För att säkerställa att dessa uppgifter utförs betalar staten årligen
ut särskilda medel till landstingen. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har gjort en uppföljning av hur landstingen arbetar med
uppgifterna i lagen och hur de använder den statliga ersättningen. Redovisningen
avser år 2010. Syftet med uppföljningen är att kartlägga huruvida landstingen
utför de uppgifter som lagen kräver samt hur den statliga ersättningen används.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan