Till innehåll på sidan

Översvämningar och jordskred i Pakistan 2022

Sommaren 2022 drog ett kraftigt monsunregn in över Pakistan. Det orsakade katastrofala översvämningar och jordskred med stora konsekvenser för befolkningen.

Runt 33 miljoner människor drabbades varav 6,4 miljoner var i stort behov av humanitärt stöd. Mer än en halv miljon bostäder skadades och 287 000 har förstörts helt. 700 000 boskapskreatur har gått förlorade precis som stora arealer av åkermark och fruktodlingar, och mer än 3 500 km vägar och 149 broar har skadats.

Pakistans federala katastrofhanteringsmyndighet National Disaster Management Authority (NDMA) rapporterade om ett stort antal omkomna och skadade på grund av översvämningarna. Sindhregionen drabbades hårdast, följt av Khyber Pakhtunkhwa och Balochistan.

EU:s civilskyddsmekanism aktiverades den 29 augusti 2022 efter att ha mottagit en begäran från pakistanska myndigheter via EU-delegationen i Islamabad om humanitärt stöd inom ett flertal områden.

MSB stöttade med materiel och personal

Under två veckor arbetade MSB:s Technical Assistance Support Team, TAST med logistiskt understöd till EU:s bedömningsteam. TAST möjliggjorde att bedömningsteamet kunde fokusera på sitt huvuduppdrag, och var även behjälpliga i samordning och mottagande av annat stöd från Sverige.

En miljöexpert deployerades till Joint Environmental Unit/OCHA för att arbeta med att identifiera krisens miljökonsekvenser och nödvändiga åtgärder för att förebygga risker. Monsunregnen medförde stora problem med vattenföroreningar och risker för översvämning av dammar som hotade liv och hälsa.

Tält på plats

MSB har också bidragit med hjälp i form av 300 familjetält och filtar. Stödet hjälpte den drabbade befolkningen att få tak över huvudet. I Nasirabad sattes tälten upp för att bilda en tältstad för invånare från två närliggande byar.

Tälten kommer från Lions Club Sverige, som tillsammans med MSB donerat dem till de den lokala Lionsföreningen i landet, och i samordning med de ansvariga myndigheterna.

Detta underlättade logistiken med mat och vatten till de boende som tidigare varit utspridda på platser där de kunnat hitta en torr jordplätt. Tälten sätts upp med representanter från både NDMA och pakistanska Lions. Två svenska representanter genomförde utbildning i hur tälten monteras och underhålls.

Stödet ingår i EU:s civilskyddsmekanism, där bland annat Sverige ingår. Transporten har skett med finansieringsstöd från EU.

Insatsen finansierades av Sida.

Fakta om ERCC

ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

Senast granskad: 7 oktober 2022

Till toppen av sidan