Till innehåll på sidan

Utsläpp av bromerade dioxiner vid bränder

Utsläpp av bromerade dioxiner vid bränder

Detaljer

Utsläpp av bromerade dioxiner vid bränder
Publikationsnummer
MSB400
ISBN-nummer
978-91-7383-231-1
Utgivningsår
0001
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Tidigare studier har visat att bränder i flamskyddade material kan leda till betydande utsläpp av bromerade dioxiner (PBDD/F). Detta genom att dessa ämnen kan finnas med som en förorening i de bromerade flamskyddsmedel (BFR) som materialen är behandlade  med, och genom att vissa BFR kan omvandlas till PBDD/F under själva brandförloppet. Emitterade PBDD/F kan utgör en omedelbar risk för människor och djur som utsätts för röken och sotet från dessa bränder, men utsläppen kan också utgöra en mer långsiktig risk genom att den omgivande miljön blir förorenad. I denna rapport sammanfattas ett forskningsprojekt som har gått ut på att studera i vilken omfattning detta kan ske. Rapporten är en förkortad version av den fullständiga slutrapporten med titeln: ”Spridning av bromerade dioxiner i miljön efter bränder i flamskyddat material” (MSB 389, ISBN 978-91-7383-223-6). För mer utförlig information hänvisas till denna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan