Till innehåll på sidan

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat

Detaljer

Säker hantering av ammoniumnitrat och mineralgödsel baserade på ammoniumnitrat
Publikationsnummer
MSB0820
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Genom åren har det skett flera explosionsolyckor med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat är i sig självt inget sprängämne men kan explodera om det utsätts för kraftig upphettning, särskilt om det sker under inneslutning. Föroreningar kan minska tröskeln för ett farligt förlopp eller öka kraften i en explosion. Det är därför viktigt att undvika upphettning, inneslutning och förorening av ammoniumnitrat.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 19 augusti 2020

Till toppen av sidan