Till innehåll på sidan

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser

Detaljer

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet : stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser
Publikationsnummer
MSB932
ISBN-nummer
978-91-7383-823-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
46 s. : ill.
Pris
0 kronor
Dagens komplexa samhälle skapar nya utmaningar för samhällets krisberedskap genom bland annat ökade beroendeförhållanden, just in-time, teknikutveckling samt att både privata och offentliga aktörer äger eller bedriver samhällsviktig verksamhet. För att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas även vid störningar, olyckor, kriser och krig krävs en förbättrad förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå och återhämta sig från påfrestningar. För att stärka arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet har MSB tagit fram detta stöd. Syftet är att konkretisera vad som kan ingå i ett systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet, närmare bestämt vad som kan ingå i arbetet med riskhantering, kontinuitetshantering och hantera händelser (från incident- till krishantering). Stödet är ett bidrag för att nå intentionerna i Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet och Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet. Stödet har tagits fram tillsammans med ett femtiotal deltagare från privat och offentlig verksamhet på lokal, regional och nationell nivå. En inriktning för arbetet har varit att låta aktörerna styra utvecklingen i syfte att skapa ett användbart stöd som kan anpassas utifrån aktörernas egna behov och förutsättningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan