Till innehåll på sidan

Sweden and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 : A Gap Analysis

Sweden and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 : A Gap Analysis

Detaljer

Sweden and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 : A Gap Analysis
Publikationsnummer
MSB1764
ISBN-nummer
978-91-7927-144-2
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
59 s.
Pris
0 kronor
Det är numera välkänt att katastrofer, inklusive de som utlöses av ‘naturliga’ händelser, såsom stormar och översvämningar, är socialt och politiskt producerade till en stor utsträckning. Att se katastrofer som en produkt av samspelet mellan händelser och mänskliga handlingar, och därmed avvisa katastrofers ‘naturlighet’, är en central aspekt av FNs Sendairamverk för katastrofriskreducering, som efterlyser en större förståelse för katastrofrisk i alla dess dimensioner. MSB har beställt denna studie i syfte att använda resultaten för att utveckla en nationell handlingsplan för katastrofriskreducering i enlighet med Sendairamverkets mål E. Studiens främsta syfte är att analysera i vilken utsträckning Sverige har implementerat Sendairamverkets femtionio åtgärder för nationell och lokal nivå, och vilka åtgärder som bör utvecklas för att stärka Sveriges förmåga att nå de globala målen. Studien reflekterar också över förhållandet mellan katastrofriskreducering, Agenda 2030 och klimatanpassning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 7 maj 2021

Till toppen av sidan