Till innehåll på sidan

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs räddningstjänst - MSB:s förstärkningsresurs

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs räddningstjänst - MSB:s förstärkningsresurs

Detaljer

Stöd till samverkan och ledning (FSOL), delresurs räddningstjänst - MSB:s förstärkningsresurs
Publikationsnummer
MSB1587
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Förstärkningsresursen för stöd till Samverkan och ledning (FSOL) med delresurser syftar till att stödja ansvarig aktörs ledningsfunktion vid olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. Delresursen räddningstjänst, FSOL-RTJ, är ett stöd till att kunna stärka och utöka öka ledningskapaciteten vid omfattande räddningsinsatser.

Senast granskad: 15 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan