Till innehåll på sidan

Checklista vid riskinventering i vanliga bostäder

Checklista vid riskinventering i vanliga bostäder

Detaljer

Checklista vid riskinventering i vanliga bostäder
Publikationsnummer
MSB1746
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
6 s.
Pris
0 kronor
Checklistan kompletteras av skriften Bedömningsstöd och syftar till identifiera risker i bostadsmiljön. Checklistan beskriver även kortfattat vilka åtgärder som kan stärka bostadsbrandskyddet utifrån olika nedsättningar eller brandrisker. Checklistan är framtagen för dig som i ditt arbete möter särskilt riskutsatta individer i deras bostäder och som kan bidra till ett stärkt brandskydd, såsom handläggare och utförare inom socialtjänsten, eller räddningstjänsten vid ett hembesök. Checklistan används lämpligen som grund när kommunen tar fram anpassade checklistor utifrån de egna kommunala riktlinjerna och rutinerna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2021

Till toppen av sidan