Till innehåll på sidan

Självtillfogade skador : statistik och analys

Självtillfogade skador : statistik och analys

Detaljer

Självtillfogade skador : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB742–augusti2014
ISBN-nummer
978-91-7383-479-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
19 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Numera tar drygt 800 män (18 per 100 000 inv.) och drygt 300 kvinnor (7 per 100 000 inv.) sitt liv varje år1. Härtill kommer ytterli-gare ett antal där uppsåtet inte är helt klarlagt. Detta är emellertid bara toppen på isberget. Härutöver läggs ungefär 3 000 män (64 per 100 000 inv.) och 4 800 kvinnor (102 per 100 000 inv.) årligen in i sluten sjukhusvård efter att ha tillfogat sig själva skador. Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteen-den, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt, äter för myck-et eller för lite, utsätter sig för risker, missbrukar, till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador. Den här studien handlar just om självskadebeteenden, men här åter-finns också sådana som ”misslyckats” med att ta sitt liv. Studien byg-ger på uppgifter från 3 119 besök på akutmottagningar under åren 2007 till 2010. Dessa uppgifter har erhållits från ett antal akutsjuk-hus vars data sedan skattats till nationella tal.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan