Till innehåll på sidan

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser : en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser : en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd

Detaljer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser : en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd
Publikationsnummer
MSB487
ISBN-nummer
978-91-7383-287-8
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
63 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB erbjuder stöd utifrån ett förebyggande och förberedande perspektiv, men också för att hantera och lära av olyckor, kriser eller andra händelser. Denna broschyr ger en introduktion till MSB:s arbete med att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och andra händelser inom samhällsskydd och beredskap. När det gäller området ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser erbjuder MSB stöd ur flera perspektiv. I broschyren fokuserar vi på det förberedande stöd som MSB erbjuder aktörer på lokal, regional och nationell nivå i dagsläget. Vi ger också en beskrivning av MSB:s roll vid en inträffad händelse samt vilket stöd MSB kan ge aktörerna vid hanteringen av dessa. MSB:s stöd utvecklas kontinuerligt och broschyren tydliggör både befintligt stöd samt olika former av utvecklingsarbete. Vi vill poängtera att broschyren ger en nulägesbeskrivning av MSB:s arbete inom området. Det pågår ett flertal utvecklingsarbeten och projekt som på sikt kommer att förändra det stöd som erbjuds. Ett exempel på sådant arbete är Projekt Ledning och samverkan.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan