Till innehåll på sidan

Influensa och campylobacter i Kambodja - Smittspridning mellan människor och djur

Influensa och campylobacter i Kambodja - Smittspridning mellan människor och djur

Detaljer

Influensa och campylobacter i Kambodja -  Smittspridning mellan människor och djur
Publikationsnummer
MSB937
ISBN-nummer
978-91-7383-615-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Zoonoser, sjukdomar som kan överföras mellan djur och
människor, utgör merparten av alla nyuppkomna
infektionssjukdomar hos människor och anses drabba fattiga
hushåll i låginkomstländer allra hårdast. Dessutom så har
världsomfattande spridning av zoonoser ofta sitt ursprung i
dessa länder där husdjur och människor lever tätt tillsammans.
Det finns således skäl till att studera frågeställningar runt
zoonoser ur såväl ett fattigdomsperspektiv som ur ett globalt
hälso-perspektiv. I detta projekt studerade vi situation på
landsbygden i Kambodja.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 september 2019

Till toppen av sidan