Till innehåll på sidan

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Detaljer

Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Publikationsnummer
MSB701
ISBN-nummer
978-91-7383-452-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
19 s. : ill.
Pris
0 kronor
I din hand håller du Sveriges fjärde strategidokument för oljeskadeskydd. I strategin ges ett samlat underlag för långsiktig planering i syfte att uppnå en erforderlig förmåga för hela området oljeskadeskydd i Sverige. Denna strategi skiljer sig på flera sätt från de tidigare strate gierna på området. Bland annat utgår strategin nu från relevanta miljömål, den saknar slutdatum och omfattningen har begränsats till det som är specifikt för området oljeskadeskydd. Det svenska arbetet med oljeskadeskydd är nu en tydligare del av en helhet och är en del av den aktörsgemensamma strategin för CBRNE1. Strategin riktar sig till alla berörda aktörer, oavsett om det är i en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet. Arbetet har bedrivits i samverkan med ett hundratal aktörer och projekt från hela Sverige, sammanhållet av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO)2. Alla aktörer har nu ett eget ansvar att finna sina roller och använda strategin så att den blir verklighet utmed Sveriges kuster och de stora insjöarna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan