Till innehåll på sidan

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Detaljer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?
Publikationsnummer
MSB393
ISBN-nummer
978-91-7383-227-4
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fick 2011 i uppdrag av regeringen att ”...följa upp och redovisa hur erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser tas tillvara på kommunal, regional och nationell nivå i syfte att öka lärandet från inträffade kriser och olyckor”. Uppdraget begränsades till att ge översiktliga bilder av hur statliga myndigheter hanterar detta inom ett antal samhällsområden samt hur hanteringen sker på regional och kommunal nivå. Analyserna handlar om förutsättningar för styrning av och systematik för att förbättra erfarenhetsåterföringen, inte om hur det bör ske för olika områden och av vilka aktörer. I denna delrapport redovisas resultatet och analysen av hur 30 kommuner följer upp och analyserar olyckor och allvarliga händelser. I bilaga 1 redovisas sammanfattning av hur man på regional och nationell nivå följer upp och analyserar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan