Till innehåll på sidan

Kostnader för störningar i infrastrukturen : metodik och fallstudier på väg och järnväg

Kostnader för störningar i infrastrukturen : metodik och fallstudier på väg och järnväg

Detaljer

Publikationsnummer
MSB907–augusti2015
ISBN-nummer
978-91-7383-596-1
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
50 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport innehåller en genomgång av metodiken för beräkning av samhällsekonomiska kostnader för störningar i väg- och järnvägstrafik. I rapporten tillämpas också metodiken i ett mindre antal fallstudier. Studien har genomförts av VTI på uppdrag av MSB.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan