Till innehåll på sidan

Samhällseffekter av samlokaliserad samverkan : en studie av larmoperatörsklustret inom gemensam samverkansetablering i Stockholmsregionen, forskning/studie

Samhällseffekter av samlokaliserad samverkan : en studie av larmoperatörsklustret inom gemensam samverkansetablering i Stockholmsregionen, forskning/studie

Detaljer

Samhällseffekter av samlokaliserad samverkan : en studie av larmoperatörsklustret inom gemensam samverkansetablering i Stockholmsregionen, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1311–november2018
ISBN-nummer
978-91-7383-892-4
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
Inom Samverkan Stockholmsregionen har parterna sedan 2016 och inom ramen för det tvååriga projektet Gemensam samverkansetablering ett aktörsgemensamt larmoperatörskluster på Johannes brandstation i Stockholm bedrivits som en skarp försöksverksamhet. Operatörsklustret verkar på Verkställande nivå inom den modell som aktörerna sedan 2014 definierar regional samverkan utifrån. Syftet med operatörsklustret är att genom säkerställd simultan informationsöverföring säkra förutsättningar för snabbare och mer korrekt information, insatssamordning och operativ lägesbild. Den sistnämnda avses stödja ovanliggande samverkansarbete på Regionalt samordnande och Regionalt inriktande nivå. Under vissa överenskomna tider på dygnet sitter fem operatörer, representerande funktioner från de sju deltagande aktörerna, samlokaliserade. Initiativet innebär nya förutsättningar för samverkan för de sju berörda aktörerna: Polisen, SOS Alarm, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Trafik Stockholm, Trafikverket och Trygghetscentralen (nedan TryggC) i Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting. Det finns kostnader förknippade med etableringen av det aktörsgemensamma operatörsklustret. Kostnaderna utgörs dels av fasta kostnader som består av hyra och teknikinstallationer, dels av rörliga kostnader som i huvudsak består av personalkostnader. Räknat med en ständig bemanning av fem operatörer, dygnet runt, året runt uppskattas de fasta och rörliga kostnaderna totalt vara cirka 14 miljoner kronor per år. Vilket motsvarar totalt 1.600 kr/h
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan