Till innehåll på sidan

Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

Detaljer

Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap
Publikationsnummer
MSB2174
ISBN-nummer
978-91-7927-367-5
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
44 s.
Pris
0 kronor
Kommunens räddningstjänst är idag i huvudsak dimensionerad för att hantera olyckor i fred och behöver förstärkas för att kunna möte de utmaningar som krigsfara och ytterst krig kan medföra. Initialt kommer det att krävas såväl kompetenshöjning som personella- och materiella resursförstärkningar. Att åstadkomma effektiva och samordnade räddningsinsatser under höjd beredskap och ytterst krig kräver dessutom att kommunens räddningstjänst, tillsammans med direkt berörda aktörer, har getts möjlighet till planering, utbildning och övning. Rapporten är ett svar på regeringsuppdrag Ju 2022/02313.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 mars 2023

Till toppen av sidan