Till innehåll på sidan

Skogsbränder under ett förändrat klimat : en forskningsöversikt

Skogsbränder under ett förändrat klimat : en forskningsöversikt

Detaljer

Skogsbränder under ett förändrat klimat : en forskningsöversikt
Publikationsnummer
MSB0014
ISBN-nummer
978-91-7383-004-1
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
29 s.
Pris
0 kronor


Denna kunskapsöversikt har gjorts på uppdrag av Sekretariatet
för forskning och analys vid Räddningsverket som ett led i myndighetens strävan
att identifiera framtida hot och nödvändiga anpassningar. Översikten baseras på
litteratursökning i databaser för vetenskaplig litteratur (ISI Web of knowledge),
samt i tillämpliga delar även sökning på allmänt tillgängliga nätsidor. I denna
översikt har störst fokus lagts på forskning som rör norra halvklotets
barrskogsdominerade regioner, vilken är mest relevant för svenska förhållanden,
både vad gäller bränsletyper och klimat
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan