Till innehåll på sidan

MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF)

MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF)

Detaljer

MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF)
Publikationsnummer
MSB1581
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion, IPF, inriktar och prioriterar MSB:s nationella och internationella förstärkningsresurser samt mäklar resurser mellan olika delar av landet. MSB har i uppdrag att utifrån nationell riskbild upprätthålla beredskap med stödresurser för att kunna bistå i samband med allvarliga olyckor,kriser och vid höjd beredskap. 2021 trädde vissa förändringar i Lagen om skydd mot olyckor i kraft som ger möjligheter för MSB att under vissa förhållanden prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv vid räddningsinsatser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 april 2021

Till toppen av sidan