Till innehåll på sidan

Övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank : forskning/utvecklingsstudie

Övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank : forskning/utvecklingsstudie

Detaljer

Övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank : forskning/utvecklingsstudie
Publikationsnummer
MSB1451
ISBN-nummer
978-91-7383-975-4
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
Aktuell rapport innefattar övergripande anvisningar för håltagning och läktring av trycklös tank anpassade till de förhållanden som råder vid en olycksplats då annan tömning av tanken inte är möjlig. Koppling görs till användarmanual och checklista som tagits fram separat. Nomenklatur, kommunal räddningstjänst, hur en räddningsinsats organiseras och vad som sker före, under och efter en håltagningsoperation beskrivs. Vidare görs en genomgång av styrande lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och vägledningar. Slutligen beskrivs kortfattat MSB:s informationsbank. Håltagning i trycksatt tank behandlas inte i denna etapp.

Senast granskad: 28 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan