Till innehåll på sidan

NIS- konferens 2021

NIS- konferens 2021

Detaljer

NIS- konferens 2021
Publikationsnummer
MSB1829
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
Utvärdering av en kompetenshöjande konferens om NIS-direktivet. Tema – hur NIS-direktivet bidrar till samhällets informations- och cybersäkerhet. NIS-direktivet är ett EU-direktiv om åtgärder för att skapa och bibehålla en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela EU. I Sverige har direktivet implementerats i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, samt i förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. MSB:s roll som nationell kontaktpunkt innebär att vara en sambandsfunktion som säkerställer gränsöverskridande samarbete mellan berörda myndigheter i EU-länderna. Den nationella kontaktpunkten säkerställer också samarbetet med EU:s strategiska samarbetsgrupp, och med EU-nätverket för operativ incidenthantering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 31 augusti 2021

Till toppen av sidan