Till innehåll på sidan

Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010

Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010

Detaljer

Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010
Publikationsnummer
MSB263–maj2011
ISBN-nummer
978-91-7383-135-2
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
105 s.
Pris
0 kronor
MSB, har genomfört en uppföljning av kommuners,
landstings och myndigheters förmåga att hantera
kriser. Uppföljningen visar att förmågan har
förbättrats något under det senaste året, främst
mot bakgrund av de åtgärder som vidtogs med
anledning av planeringen inför pandemin den nya
influensan A (H1N1) 2009.
Samtidigt konstateras dock att flera av de
brister som identifierats i tidigare
bedömningar kvarstår. Det gäller brister i
robustheten i infrastruktur, till exempel
tillgången till reservkraft inklusive
drivmedel och tillgången till säkra
kommunikationer i en kris. Det finns även
brister i planeringen, bland annat gällande
personalbortfall och brister i hur olika
aktörer samverkar och kommunicerar inför och
vid en kris.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan