Till innehåll på sidan

Uppföljning av satellitdetektioner av skogs- och vegetationsbränder : perioden januari till och med oktober 2021

Uppföljning av satellitdetektioner av skogs- och vegetationsbränder : perioden januari till och med oktober 2021

Detaljer

Uppföljning av satellitdetektioner av skogs- och vegetationsbränder : perioden januari till och med oktober 2021
Publikationsnummer
MSB1939
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
14 s. : ill.
Pris
0 kronor
Under 2021 genomfördes ett test av satellitdetektion av skogs- och vegetationsbränder av MSB och SMHI i samarbete med 18 kommunala räddningstjänster/räddningsregioner och två länsstyrelser. Testet bygger på satellitdetektion med VIIRS-instrument på två polära vädersatelliter (Suomi-NPP och NOAA-20). Informationen från VIIRS, som registrerar visuellt och infrarött ljus från marken, används för att detektera pågående bränder. Arbetet med utvärderingen har byggt på en jämförelse mellan de notiser som skickats ut via e-post vid satellitdetektion, och händelsearkivet hos SOS Alarm, där information om händelserna (bl.a. plats och tid för larm) finns samlad. Dessutom har räddningstjänster rapporterat egna sammanställningar av uppföljningar av satellitdetektioner. Information från dessa sammanställningar har kunnat infogas i utvärderingen. Vidare har kontakt tagits med länsstyrelsen och markägare vid frågor kring händelser som t.ex. misstänkts vara naturvårdsbränningar. Utöver denna sammanställning har ett examensarbete i meteorologi skrivits under läsåret 2021-2022 av Marcus Letalick vid Uppsala universitet, på uppdrag av MSB. I den rapporten presenteras en djupare analys av testresultaten från 2021.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 maj 2022

Till toppen av sidan