Till innehåll på sidan

Krisinformation på flera språk? : en nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska, studie

Krisinformation på flera språk? : en nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska, studie

Detaljer

Krisinformation på flera språk? : en nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska, studie
Publikationsnummer
MSB1337
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
48 s. : tab.
Pris
0 kronor
För att främja det aktörsgemensamma arbetet med kriskommunikation samt att fortsätta utveckla metoder för kriskommunikation så ville MSB få en nationell bild över hur arbetet med krisinformation på flera språk ser ut. I vilken utsträckning som ett sådant arbete idag bedrivs på beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner, är oklart. Avsikten med denna studie var därmed att undersöka just detta.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan