Till innehåll på sidan

Sweden and the USA : common challenges – shared solutions

Sweden and the USA : common challenges – shared solutions

Detaljer

Sweden and the USA : common challenges – shared solutions
Publikationsnummer
MSB1090–March2017
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
8 s. : ill.
Pris
0 kronor
USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande resurser, utvecklar spjutspetsteknologi och besitter högkvalitativa forskningsmiljöer. De har också erfarenhet av och lärdomar från extraordinära händelser såsom terrorism och naturkatastrofer. Den 13 april 2007 undertecknades ett bilateralt säkerhetsforskningsavtal mellan Sverige och USA. Syftet var att påbörja samarbete för att stödja behovsmotiverad forskning och teknikutveckling inom samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Arbetet omfattar verksamhet före, under och efter en kris eller olycka. MSB har regeringens uppdrag att samordna myndigheternas arbete med DHS med avseende på säkerhetsforkningsavtalet. I det ingår att förmedla kontakter mellan svenska intressenter och DHS och i förlängningen att ge stöd i förhandlingar och avtalstecknande. För myndigheter som deltar i eller är intresserade av samarbete med DHS leder MSB en samverkansgrupp – SG DHS.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan