Till innehåll på sidan

Olyckor & kriser 2009/2010 : statistik och analys

Olyckor & kriser 2009/2010 : statistik och analys

Detaljer

Olyckor & kriser 2009/2010 : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB0170
ISBN-nummer
978-91-7383-080-5
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
151 s.
Pris
0 kronor
Området samhällsskydd och beredskap kännetecknas av
en stor bredd som avspeglas i en hotskala som
spänner från vardagsnära risker för enskilda
individer till risker med potential att skada
samhället i stort. MSB har därför sammanställt en
samlad bild av denna hotskala i rapporten Olyckor &
kriser 2009/2010.

Rapporten vänder sig till en bred läskrets, dvs.
såväl till aktörer inom området samhällsskydd och
beredskap på samtliga nivåer i samhället som till en
intresserad allmänhet. Främsta berörda målgrupper är
beslutsfattare och verksamhetsansvariga på
nationell, regional och lokal nivå, inom både
offentlig och privat sektor, som arbetar med att
förebygga och hantera olyckor och kriser. Tanken är
att denna rapport ska bidra till att förbättra
kunskapen hos berörda målgrupper så att samhällets
förmåga att förebygga och hantera framtida händelser
förbättras. Ett annat syfte med rapporten är att
skapa debatt och öppna för diskussioner mellan
berörda aktörer inom områdena samhällsskydd och
beredskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan