Till innehåll på sidan

Vägledning för ledningsplatser

Vägledning för ledningsplatser

Detaljer

Vägledning för ledningsplatser
Publikationsnummer
MSB1815
ISBN-nummer
978-91-7927-178-7
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
54 s.
Pris
0 kronor
Den här vägledningen vänder sig till aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet och som ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. Begreppen att leda verksamhet och därtill hörande ledningsförmåga innefattar aktörens behov av att kunna samla in omvärldsinformation som ingångsvärden till sin beslutsprocess, fatta beslut och därefter kommunicera tagna beslut. För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behöver aktören ett antal resurser, personella och materiella som tillsammans med metoder och rutiner skapar förutsättningar för ledningsförmågan. I vägledningen beskrivs en delmängd i detta, ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler, uthålliga försörjningssystem, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning. Syftet med vägledningen är att ge konkreta råd för nybyggnation och utveckling samt drift och förvaltning av ledningsplatser med målsättningen att aktörer med samhällsviktig verksamhet ska få ökad förmåga att samverka och leda över hela hotskalan. Sådan verksamhet behöver teknik och lokaler som är robusta och fungerar utan avbrott även i en störd miljö och där hanterad information skyddas utifrån behov av sekretess. Vägledningen grundar sig i MSB:s uppdrag att stödja offentliga aktörers arbete med att stärka sin förmåga att verka från ordinarie och alternativ ledningsplats.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 september 2021

Till toppen av sidan