Till innehåll på sidan

First responders handbook : hazardous materials CBRNE

First responders handbook : hazardous materials CBRNE

Detaljer

Publikationsnummer
MSB643
ISBN-nummer
978-91-7383-412-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
92 s. : ill.
Pris
0 kronor
Åtgärdskalendern vänder sig till räddningstjänst, sjukvård och polis och ska kunna användas från ett larm, på väg till skadeplatsen under de första 30 minuterna efter ankomst till skadeplatsen. Åtgärdskalendern är tänkt att fungera som en checklista och ett beslutsstöd för de som redan har grundläggande kunskap om arbete på skadeplats. Eftersom ingen händelse är den andra lik går det inte att fastställa ett exakt insatsförlopp. Situationen avgör åtgärdernas ordningsföljd. Kalendern innehåller inte något utvecklat resonemang för hur händelser med farliga ämnen ska hanteras utan ska ses som ett minnesstöd för de åtgärder som kan genomföras under insatsens inledning. Åtgärdskalendern för farliga ämnen har utarbetats i ett nordiskt samarbetsprojekt där representanter för räddningstjänst, sjukvård och polis från Sverige och Norge har deltagit i arbetet. Den första versionen av åtgärdskalendern kommer att granskas och eventuellt revideras under våren 2014 vilket kan innebära att en uppdaterad version kan komma att finnas tillgänglig från sommaren 2014.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan