Till innehåll på sidan

Skärsläckaren i ett helhetstänkande - Snabbt brandförlopp i husvagnar - Räddningsövning i katedralen - 90 sekunder i backspegeln : "Elden är lös!"

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0161
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
1 DVD
Pris
0 kronor

90 sekunder 2010-2

Skärsläckaren i ett helhetstänkande
(9:48 min)

När det
brann i en industribyggnad nära SKF-fabriken i Göteborg under
påsken 2010 så stod det klart att både skärsläckaren, och
traditionella släckmetoder, behövs i ett helhetstänkande för att
klara av komplexa bränder. Med detaljrik 3D-grafik rekonstrueras
branden och de taktiska val som gjordes. Bland annat användes
skärsläckaren invändigt i innertaket, medan håltagning pågick på
taket och rökdykare manuellt skapade en begränsningslinje inne i
byggnaden. Kombinationen av släckmetoder ställde stora
säkerhetsmässiga krav på ledning och koordinering av personal.

Medverkande:
Tommy Lagberg, Räddningstjänsten Storgöteborg
Mathias Jonasson, Räddningstjänsten Storgöteborg
Ingemar Waldenby, Räddningstjänsten Storgöteborg
Anders Lindfeldt, Räddningstjänsten Storgöteborg

Snabbt
brandförlopp i husvagnar
(9:18 min)

Bränder i husvagnar och husbilar sker relativt
sällan, men när de inträffar utvecklas enorma mängder energi från
syntetiska material och aluminiumen i vagnarnas väggar och tak. För
att visa hur viktigt det är att hålla säkerhetsavstånden på
campingplatser gjorde vi ett eldningsförsök tillsammans med
räddningstjänsten på Öland. Försöket visar ett brandförloppsom var
så snabbt och intensivt att det förvånade även övningsledaren.
Medverkande:
Göran Andersson, Räddningstjänsten Öland
Magnus Larsson, Länsförsäkringar Kalmar län
Anders Trofast, Länsförsäkringar Kalmar län
Bo Edström, MSBRäddningsövning i katedralen
(3:41 min)
I Europas historiska stadskärnor måste
räddningspersonalen vara beredd att evakuera i extremt
svårtillgängliga utrymmen. I det här inslaget övar belgiska
brandmän hur man tar ned en bår från ett 120 meter högt
katedraltorn i Antwerpen. Traditionella
bergsklättringsmetoder måste gå hand i hand med en
genomtänkt plan för att skydda katedralens sköra statyer och
utsmyckningar.


Medverkande:
David Brusten, Räddningstjänsten Antwerpen
Chris Addiers, Räddningstjänsten Antwerpen
Kristof Demus, Räddningstjänsten Antwerpen
Thomas DeMayer, Räddningstjänsten Antwerpen
90 sekunder i backspegeln:
"Elden är lös!"
(19:15 min)
I Civilförsvarsstyrelsens film ”Elden är lös! Vi
släcker” från 1950 speglas mycket av 40-talets tänkande och taktik
kring brandsläckning i Sverige. Filmen visar metoder och utrustning
från en tid då syntetiska material och brandgasers brännbarhet var
relativt okända fenomen. Flera av de släckningsförsök som visas
skulle i en modern byggnad vara direkt dödliga att utföra på det
sätt de utförs i filmen. Dock finns mycket i 40-talets taktik som
delvis gäller än idag, tex hur man skapar begränsningslinjer och gör
taktiska val för att stoppa brandspridning i stadsbebyggelse.
Eftertexter


Redaktion:Jan-Anders Holmlund
Fredrik Höglund
Lars-Gunnar Strandberg
Ove Brunnström
Stefan Jönsson
Tore Eriksson
Björn
Ulfsson
Erik Egardt
Bo Edström
Claes-Håkan Carlsson
Karin WiklundFoto:

Björn Ulfsson
Terri Casella
Regi:

Björn Ulfsson
Terri Casella


Redigering:

Björn Ulfsson
Terri Casella


Animeringar:

Mikael KarlssonBerättarröster:
Karin Wiklund
Lars BergLjudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktion


Idé och
teknisk expertis:
Bo Edström
Göran Andersson90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan