Till innehåll på sidan

Evaluation of Exercises : handbook

Evaluation of Exercises : handbook

Detaljer

Publikationsnummer
MSB244
ISBN-nummer
978-91-7383-127-7
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
70 s.
Pris
0 kronor
Denna handbok beskriver hur en stabs- och
beslutsövning med inriktning mot krishantering kan
utvärderas. Utvärderingen ska täcka både de övades
agerande och hur det valda övningsformatet påverkade
övningens utfall. Att genomföra en övning är
egentligen bara en del av processen för att höja den
individuella och organisatoriska förmågan. Det är
genom utvärderingen och återkopplingen som
lärdomarna blir gripbara och användbara.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan