Till innehåll på sidan

Farliga ämnen

Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods.

Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter och ger användaren viktig information om farliga ämnen. Den riktar sig främst till personal inom räddningstjänst, ambulans, polis och kustbevakning.

Information i Farliga ämnen utgörs av bland annat fysikaliska data om ämnet (exempelvis smältpunkt, kokpunkt och brännbarhetsområde) gränsvärden, transport- och märkningsregler, men där finns också direkta råd till räddningspersonal vid en räddningsinsats.

Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.

Farliga ämnen i App StoreFarliga ämne på Google Play Databasen sparas lokalt vilket innebär att den är tillgänglig även utan internetuppkoppling.

Senast granskad: 23 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan